Dotace dešťovka /nadrznavodu.cz/Nádrže 24 s.r.o.

Dotace Dešťovka

dotace destovka

 

Dotace dešťovka

Dotaci dešťovku lze vyřídit od roku 2021 s novými úpravami, které vydalo MŽP. V případě zájmu o dotaci Vám rádi pomůžeme s vyřízením a k zakoupeným nádržím dodáme odborný posudek , který je pro dešťovku nezbytný.

Od 1.10.2021 byly Ministerstvem životního prostředí (MŽP) zveřejněny  nové podmínky pro udělení dotací na nákup a realizaci akumulačních nádrží včetně příslušenství.

Pro všechny obce v ČR je cílem  snížit celkové množství odebíráné pitné vody ze zdrojů podzemních či povrchových.

Podávání žádostí se řeší  elektronicky vyplněním a odesláním žádosti přes web.portál AIS SFŽP ČR .

Vyplněná žádost se odesílá společně se všemi povinnými přílohami pro kontrolu na SFŽP

Minimální objem akumulační nádrže musí být 2m3.

 

V programu 1/2021 byly schváleny tyto novinky:

 • dotace na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ve všech obcích v ČR  (zůstalo z minula)
 • příspěvek na kterýkoliv z podporovaných systémů mohou získat i majitelé rekreačních domů, u kterých je nutné doložit skutečnost, že rekreační objekt  je trvale obydlen alespoň 24 měsíců před podáním žádosti
 • NOVINKA !!! – výše dotace není omezena velikosti střechy. Můžete si zvolit jakou kolik nádrž od 2m3- 10m3 a vždy obdržíte 50% z celkových nákladů zpět
 • Bonus 10% můžete získat v případě, že nemovitost je v kraji Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém.
 • Realizace projektu musí být 2 roky od akceptace žádosti od SFŽP.
 • Udržitelnost projektu musí být 10 let

 

Podpora se týká:

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady –  dotace až 55 tisíc korun

 • dotace až 20.000,-Kč + 3.500 Kč /m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů. S bonusem 60%.

Dotace je pouze na rodinné domy a rekreační objekty, které byly kolaudovány min. 2 roky před podáním žádosti. Nelze čerpat u novostaveb!!!

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zalévání zahrady – dotace až 65 tisíc korun

 • dotace až 30.000,-Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů. S bonusem 60%.

Dotace pro novostavby u kterých neuběhly 2 roky od kolaudace, nebo na stávající RD..

 

Co budete potřebovat k vyřízení dotací:

 1. odborný posudek  – zjednodušená verze projektové dokumentace s popisem stávajícího a navrhovanéh řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.
 1. vyplnění žádosti vyplňte žádost na stránkách https://novazelenausporam.cz 
 2. veškeré faktury s datem od 1.1.2021

Dotace je vyplacena až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Na našich stránkách si můžete vybrat z nabídky nádrží vhodnou nádrž na dešťovou vodu. Všechny nádrže splňují podmínky dotace dešťovka.

Facebook nádrže na vodu