Dotace dešťovka

Dotaci dešťovku lze vyřídit od roku 2021 s novými úpravami, které vydalo MŽP.

V případě zájmu o dotaci Vám rádi pomůžeme s vyřízením a k zakoupeným nádržím dodáme odborný posudek , který je pro dešťovku nezbytný.

Od 1.10.2021 byly Ministerstvem životního prostředí (MŽP) zveřejněny  nové podmínky pro udělení dotací na nákup a realizaci akumulačních nádrží včetně příslušenství.

Pro všechny obce v ČR je cílem  snížit celkové množství odebíráné pitné vody ze zdrojů podzemních či povrchových.

Podávání žádostí se řeší  elektronicky vyplněním a odesláním žádosti přes web.portál AIS SFŽP ČR .

Vyplněná žádost se odesílá společně se všemi povinnými přílohami pro kontrolu na SFŽP

Minimální objem akumulační nádrže musí být 2m3.

V programu 1/2021 byly schváleny tyto novinky:

 • dotace na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ve všech obcích v ČR  (zůstalo z minula)
 • příspěvek na kterýkoliv z podporovaných systémů mohou získat i majitelé rekreačních domů, u kterých je nutné doložit skutečnost, že rekreační objekt  je trvale obydlen alespoň 24 měsíců před podáním žádosti
 • NOVINKA !!! – výše dotace není omezena velikosti střechy. Můžete si zvolit jakou kolik nádrž od 2m3- 10m3 a vždy obdržíte 50% z celkových nákladů zpět
 • Bonus 10% můžete získat v případě, že nemovitost je v kraji Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém.
 • Realizace projektu musí být 2 roky od akceptace žádosti od SFŽP.
 • Udržitelnost projektu musí být 10 let

 

Podpora se týká:

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady –  dotace až 55 tisíc korun

 • dotace až 20.000,-Kč + 3.500 Kč /m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů. S bonusem 60%.

Dotace je pouze na rodinné domy a rekreační objekty, které byly kolaudovány min. 2 roky před podáním žádosti. Nelze čerpat u novostaveb!!!

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zalévání zahrady – dotace až 65 tisíc korun

 • dotace až 30.000,-Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů. S bonusem 60%.

Dotace pro novostavby u kterých neuběhly 2 roky od kolaudace, nebo na stávající RD..

Co budete potřebovat k vyřízení dotací:

 1. odborný posudek  – zjednodušená verze projektové dokumentace s popisem stávajícího a navrhovanéh řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.
 1. vyplnění žádosti –vyplňte žádost na stránkách https://novazelenausporam.cz 
 2. veškeré faktury s datem od 1.1.2021

Na našich stránkách si můžete vybrat z nabídky nádrží vhodnou nádrž na dešťovou vodu. Všechny nádrže splňují podmínky dotace dešťovka.

Dotace je vyplacena až po doložení dokončení realizace celého projektu.

posudek dotace dešťovka na zahradě
posudek dotace dešťovka
Vyřídíme a podáme žádost na dotaci dešťovka