Dotace dešťovka /nadrznavodu.cz/Nádrže 24 s.r.o.

Dotace Dešťovka

dotace destovka

 

Dotace dešťovka

Dotaci dešťovku lze vyřídit v roce 2019 s novými úpravami, které vydalo MŽP. V případě zájmu o dotaci Vám rádi pomůžeme s vyřízením a k zakoupeným nádržím dodáme odborný posudek , který je pro dešťovku nezbytný.

Od 1.10.2018 byly Ministerstvem životního prostředí (MŽP) zveřejněny podmínky pro udělení dotací na nákup a realizaci akumulačních nádrží včetně příslušenství.

Nově pro všechny obce v ČR je cílem  snížit celkové množství odebíráné pitné vody ze zdrojů podzemních či povrchových.

Podávání žádostí se řeší především elektronicky přes web: www.dotacedestovka.cz , případně osobně na krajském pracovišti SFŽP.

V druhém kole je částka k čerpání 340.mil. korun.

Dotací je možné zafinancovat nákup zařízení, instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. 

Minimální objem akumulační nádrže musí být 2m3.

 

V programu od 1.10. 2018 byly schváleny tyto novinky:

 • dotace na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ve všech obcích v ČR  (dříve mohly žádat pouze domácnosti z tzv. suchých obcích)
 • příspěvek na kterýkoliv z podporovaných systémů mohou získat i majitelé rekreačních domů, u kterých je nutné doložit skutečnst, že jsou trvale obydleny.
 • alokace byla navýšena na 340 mil. korun
 • doba realizace podporovaného systému u novostaveb je prodloužena z 12 na 24 měsíců
 • při podání žádostí elektronickou cestou není nutné dokládat dokumenty v listinné podobě na krajských pracovištích SFŽP.
 • k vyřízení žádostí není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby
 • navíc je nutné doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

 

Podpora se týká:

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady –  dotace až 55 tisíc korun

 • dotace až 20.000,-Kč + 3.500 Kč /m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů

Dotace je pouze na rodinné domy a rekreační objekty, které byly kolaudovány před dubnem 2017. 

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zalévání zahrady – dotace až 65 tisíc korun

 • dotace až 30.000,-Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů

3. Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – dotace až 105 tisíc korun

 • dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace využití srážkové vody) + 3.500 Kč/m3 nádrže a 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů.

 

 

Co budete potřebovat k vyřízení dotací:

 1. odborný posudek  – zjednodušená verze projektové dokumentace s popisem stávajícího a navrhovanéh řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.
 1. vyplnění žádosti vyplňte žádost na stránkách www.dotacedestovka.cz

Dotace je vyplacena až po doložení dokončení realizace celého projektu (uschovávejte si veškeré faktury s doklady o úhradě,  případně položkový rozpočet nebo smlouvu o  dílo)

Na našich stránkách si můžete vybrat z nabídky nádrží vhodnou nádrž na dešťovou vodu. Všechny nádrže splňují podmínky dotace dešťovka.

Facebook nádrže na vodu