Dotace dešťovka

Druhá fáze dotačního programu s názvem „Nová zelená úsporám“ byla oficiálně vyhlášena Ministerstvem životního prostředí. Tento program se soustředí na podporu udržitelných zdrojů, včetně dotací pro využívání dešťové vody, efektivní hospodaření s odpadní a dešťovou vodou přímo v domácnostech.

Žádosti o dotace budou přijímány od září 2023 až do doby, než budou vyčerpány dostupné finanční prostředky, které činí celkově 340 milionů korun.

Je zde jedinečná možnost získat až 75% finanční podpory na realizaci projektů zaměřených na využívání dešťových vod. Rádi Vám poskytneme odborné rady a pokyny, jak postupovat.

Zásadní změna pro získání dotace v roce 2023

  • Dešťovka je nově poskytována pro stávající rodinné domy a novostavby a to za podmínky, že je kombinována s opatřením v oblasti zateplení nebo obnovitelných zdrojů energie.

Jinými slovy: o dotaci Dešťovka již nelze žádat samostatně, pouze v kombinaci s jinými dotacemi z oblasti zateplení a zdrojů energie.

Bližší informace najdete na webu: novazelenausporam.cz

Základní poskytování dotací: podmínky

Výše dotace:

  • Zálivka – zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun na 1 žádost
  • Zálivka + WC – dotace až 65 tisíc korun na 1 žádost
  • Šedá voda -využití dočištěné odpadní vody na zálivku -dotace až 105 tisíc korun na 1 žádost.

Kdo může žádat?

  • Vlastníci stojících rodinných domů
  • Stavebníci nových rodinných domů
  • Nabyvatelé nových rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky