Často kladené otázky

Jak se usazují nádrže? Je nutná betonáž?

Usazení je velice jednoduché, na dno jámy nasypete 10ti centimetrové štěrkové lože a zasypáváte štěrkem nebo štěrkopískem. Při zasypávání napouštíme nádrž současně vodou. Nádrže se usazují bez betonáže. Před usazením si vždy přečtěte montážní potup, který součástí dodávky a dodržujte podmínky montáže.

K čemu se využívají plastové polyethylenové nádrže?

Nádrže můžete použít  na sběr dešťové vody nebo jako jímky  a septiky pro splaškové vody.

Musí se nádrže s dešťovou vodou vypouštět v zimě?

Nádrže se v zimě nemusí vypouštět, pokud je voda  v nezamrzlé hloubce cca 60cm pod povrchem.

Co se stává s přebytkem dešťové vody, když je nádrž plná?

Nádrže na dešťovou vodu musí být opatřeny bezpečnostním přepadem, aby přebytečná voda mohla odtékat z nádrže. Tato přebytečná voda  většinou vytéká do vsaku, dešťové kanalizace nebo do potoka.

Kdo mi nádrž přiveze?

Naše firma rozváží nádrže po celé republice za symbolickou jednotnou cenu, která je uvedena u každé jímky.